سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
به زشتى یاد کردن مردمان پشت سر آنان ، سلاحى است براى مرد ناتوان . [نهج البلاغه]
نابودی کامل