سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
هنگامی که دانشمندی می میرد، چنان شکافی در اسلام پدید می آید که جز جانشینش آن را پر نسازد . [امام علی علیه السلام]
نابودی کامل